НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ 1921"

БИБЛИОТЕКА

Представяне:

Открита е при създаването на читалището през 1921 г. с книги, дарени от родолюбивите жители на Лозенец.

Днес е напълно компютризирана. Библиотечният фонд включва 30 000 тома в двете сгради – на бул. „Черни връх“35 и на ул. „Козяк“19. В него са представени класически произведения, а също така съвременни български и чуждестранни автори. За годишнините на известни писатели се подготвят тематични представяния.

Библиотеката получава многобройни периодични издания, които са на разположение в читалнята. Сред тях са Списание 8, вестниците „Труд“, „Минаха години“, „Словото днес“, „Читалищен вестник“ и др.

В библиотеката и филиала ни на ул. "Козяк" 19  ви очакват Борислава Петрова и Светлана Минчева – квалифицирани професионалисти с богат опит и енциклопедични познания.

Работно време:

Понеделник - петък от  10:00ч.  до  18:00 ч. - бул. "Черни връх"  № 35

Вторник - събота от  10:00 ч.  до  18:00 ч. -  ул. "Козяк"  № 19


Членска годишна такса:

Възрастни: 10.00 лв.

Деца и пенсионери: 5.00 лв.

Таксата се заплаща в библиотеката на читалището.

Работно време:

Понеделник до петък
от 09,00 ч. до 17,00 ч. - канцелария.


Контакти:

Адрес: бул. „Черни връх“ 35

Тел.: 02/ 862 29 57

Библиотекар: Борислава Петрова

Филиал:

Адрес: ул. „Козяк“ 19

Тел.: 02/ 862 11 29

Библиотекар: Светлана Минчева

e-mail: ncslaveikov@abv.bg

Facebook: Народно читалище "Пенчо Славейков" 1921